E. ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
E. ištekliaus tipas: Vaizdo paskaitų ciklas
E. ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

f[
E. ištekliaus autorius: dr. M. Stonkienė, dr. R.Matkevičienė, dr. L.Neviskaitė, dr. Ž. Pečiulis, dr. Ž.Petrauskienė, G. Čiužaitė, V.Karvelytė, D.Paršonis, A.Taraskevičius,
E. ištekliaus tipas: e.kursas
E. ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

E. ištekliaus autorius: prof. dr. Marija Stonkienė
E. ištekliaus tipas: pranešimas
E. ištekliaus sukūrimo data: 2010 m.

Aukštojo mokslo kontekste vis dažniau kalbama apie mokymosi sunkumus, dėl kurių studentams gali kilti individualių su studijomis susijusių poreikių. Disleksija – vienas iš mokymosi sunkumų, kuris gali būti lemiama tiek genetikos, tiek ir aplinkos veiksnių. Ji dažnai pasireiškia lėtu skaitymu ir rašymu, specifinėmis rašybos klaidomis. Disleksiją turintiems žmonėms labiau aktyvuojasi dešinysis smegenų pusrutulis, dėl to jie lengviau apdoroja vaizdinę informaciją, įvairias schemas. Klaidinga manyti, jog su skaitymo sunkumais susiduriama tik mokykloje. Pasak doc. dr. Redos Gedutienės, disleksiją turintys vaikai užauga disleksiją turinčiais suaugusiais. Nors skaitymo sunkumus dažnai kompensuoja kiti gebėjimai, tačiau disleksiją turinčiam žmogui jos požymiai pasireiškia visą gyvenimą įvairiose situacijose. Studijų metu dėl patiriamo streso ir didelių skaitymo bei rašymo apimčių šie sunkumai gali ypač išryškėti. Kaip atpažinti disleksiją ir sudaryti palankesnes studijų sąlygas ją turintiems studentams? Apie tai kviečiame pasiklausyti doc. dr. Redos Gedutienės pranešimo „Draugiška disleksijai aukštoji mokykla: nuo supratimo iki pagalbos“, kuris buvo skaitytas 2017 m. gruodžio 4 d. Vilniaus universitete vykusioje konferencijoje „Mokymosi sunkumai aukštojoje mokykloje: kaip užtikrinti lygias galimybes studijuoti?“.