E. ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Maldeikienė
E. ištekliaus tipas: Vaizdo paskaitų ciklas
E. ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

f[
E. ištekliaus autorius: dr. M. Stonkienė, dr. R.Matkevičienė, dr. L.Neviskaitė, dr. Ž. Pečiulis, dr. Ž.Petrauskienė,

G. Čiužaitė, V.Karvelytė, D.Paršonis, A.Taraskevičius,
E. ištekliaus tipas: e.kursas
E. ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.

E. ištekliaus autorius: prof. dr. Marija Stonkienė
E. ištekliaus tipas: pranešimas
E. ištekliaus sukūrimo data: 2010 m.