Dalyko dėstytojas: doc. dr. Feliksas Kuliešius, doc. dr. Regimantas Pranaitis
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Eugenijus Telešius, Jolanta Jokūbaitienė, Dalia Bražiūnaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: Atnaujinimo data: 2011 m.
Naudojimo pagrindas: AS 380000-116 (2005-01-25)

VU virtuali mokymosi aplinka