logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: L.Kaklauskas, V.Giedrimas, V.Kelmienė, D.Rutkauskienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: L.Kaklauskas, V.Giedrimas, V.Kelmienė, D.Rutkauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: Nijolė Bankauskienė ir Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:Nijolė Bankauskienė ir Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas. „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr.BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: prof. habil. dr. Olegas Poliakovas
Dalyko lygis: Semestras:
Dalyko sandas
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. habil. dr. Olegas Poliakovas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: Atnaujinimo data:

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: G. Tautkevičienė, L. Šarlauskienė, V. Dzingienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: G. Tautkevičienė, L. Šarlauskienė, V. Dzingienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m. Atnaujinimo data:
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Janulienė
Dalyko lygis: Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: doc. dr. Aušra Janulienė, Apolina Sarpalienė, lekt. Vita Bitinaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojai: prof. dr. (HP) Birutė Galinienė, lekt. Steponas Deveikis
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Birutė Galinienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)

logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas “Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas”. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas:
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai:
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)