Kurso tikslinė auditorija: mokslininkai ir kiti tyrėjai. Kurso tikslas: suteikti žinių apie mokslinių tyrimų populiarinimą ir suformuoti mokslo tyrimo ir jų rezultatų viešinimo įgūdžius. Išklausę kursą klausytojai gebės analizuoti mokslo populiarinimo veiklą, nustatyti esmines interesų grupes ir joms pritaikyti mokslo rezultatų pristatymą, parengti mokslo populiarinimo pranešimus įvairioms auditorijoms,  parinkti mokslo populiarinimo viešinimui tinkamas priemones. Kursas susidės iš 2 dalių: Pirmos dalies, skirtos mokslo ir mokslo komunikacijos aptarimui, Antros dalies, skirtos mokslo populiarinimo ir mokslo bei mokslo rezultatų viešinimo aptarimui. Pirmojoje dalyje nagrinėjamos temos: mokslo samprata ir problematika; komunikacinė ir informacinė paradigmos mokslo komunikacijos erdvėje bei informacijos ir komunikacijos reikšmė visuomenėje; informacija ir komunikacija praeities visuomenėse; informacija ir komunikacija dabarties visuomenėje: informacinių ir komunikacinių technologijų poveikis, informacinė, žinių, tinklaveikos visuomenės, X, Y, Z kartos; mokslo ir mokslinė komunikacijos; naujų IKT ir jomis pagrįstų veiklų taikymas mokslo komunikacijai; svarbiausi humanitarinių mokslų žinių portalai ir duomenų bazės, jų panaudojimo mokslo komunikacijoje galimybės. Antrojoje dalyje nagrinėjamos temos: mokslinės komunikacijos planavimas; interesų grupės mokslo komunikacijoje; mokslinių tyrimų viešinimas: pagrindiniai elementai, esminiai viešinimo metodiniai principai; mokslinių tyrimų viešinimo priemonės: pranešimai spaudai (reikalavimai, rengimas), straipsniai, interviu, žinutės; spaudos konferencijos, brifingai; kt. renginiai (mugės, šventės, kt.); mokslinės komunikacijos gerosios praktikos pavyzdžiai. Kursas baigiamas išlaikius testą.