Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Kairys, asist. Olga Zamalijeva
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Antanas Kairys, asist. Olga Zamalijeva
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data: 
BUS


Dalyko dėstytojas: dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:
BUS

Kurso tikslas yra supažindinti studentus su klasikinės etikos tradicija ir iš jos kylančia lyderystės samprata. Išklausę jį studentai žinos klasikines ir šiuolaikines etines teorijas bei supras jų įtaką lyderystės sampratai, sugebės kritiškai vertinti šiuolaikinius lyderystės atvejus per skirtingų etinių teorijų prizmę. 

Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Kairys
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Antanas Kairys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS

Dalyko dėstytojas: dr. Ksenija Čunichina
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/ pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Ksenija Čunichina
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS


Dalyko dėstytojas: asist. dr. Mindaugas Gilaitis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. dr. Mindaugas Gilaitis
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:


Dalyko dėstytojas: doc. dr. Ilona Čėsnienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Ilona Čėsnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.
BUS