Kurso tikslas yra supažindinti studentus su klasikinės etikos tradicija ir iš jos kylančia lyderystės samprata. Išklausę jį studentai žinos klasikines ir šiuolaikines etines teorijas bei supras jų įtaką lyderystės sampratai, sugebės kritiškai vertinti šiuolaikinius lyderystės atvejus per skirtingų etinių teorijų prizmę. 

Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Kairys
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Antanas Kairys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS

Dalyko dėstytojas: dr. Ksenija Čunichina
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/ pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Ksenija Čunichina
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS


Dalyko dėstytojas: lekt. Mindaugas Gilaitis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Mindaugas Gilaitis
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: