Dalyko dėstytojas: doc. dr. Antanas Kairys
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Antanas Kairys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS

Dalyko dėstytojas: dr. Ksenija Čunichina
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens/ pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Ksenija Čunichina
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:
BUS