Dalyko dėstytojas: lekt. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.

Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė 
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.
BUS

Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.
E. mokymosi ištekliaus kalba: anglų
BUS

Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.
BUS 

Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.
BUS

Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Lijana Stundžė, lekt. Deimantė Šeporaitytė - Vismantė, Ilona Michailovič
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Lijana Stundžė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.
BUS

Dalyko dėstytojas: lekt. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Deimantė Šėporaitytė - Vismantė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m.
BUS