Dalyko dėstytojas: prof. dr. Rolandas Strazdas, prof. dr. Jūratė Černevičiūtė, lekt. Žilvinas Jančoras 
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Rolandas Strazdas, prof. dr. Jūratė Černevičiūtė, lekt. Žilvinas Jančoras
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: 

Dalyko dėstytojas: lekt. E. Vaiginienė, A. Diržytė, Ž. Baubonienė, E. Žemaitis, R. Strazdas, P. Dubinskas, A, Juškys, R. Paulienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  lekt. E. Vaiginienė, A. Diržytė, Ž. Baubonienė, E. Žemaitis, R. Strazdas, P. Dubinskas, A. Juškys, R. Paulienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: 
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2016 m. Atnaujinimo data:
BUS