Dalyko dėstytojas: Darius Ruželė

Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:
Darius Ruželė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data:
2017 m. Atnaujinimo data:


Teacher: lekt. dr. Roma Adomaitienė
Degree: Bachelor Semester: Fall / Spring
Prepared by: lekt. dr. Roma Adomaitienė
E-Learning resources:compendium
Created: 2017 Updated:

Language: English

Dalyko dėstytojai: dr. Jovita Burkauskė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: dr. Jovita Burkauskė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:


Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Roma Adomaitienė
Dalyko lygis: I semestras Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Roma Adomaitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas,
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:

Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Rimvydas Skyrius
Dalyko lygis: ____ Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. (HP) Rimvydas Skyrius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: