Dalyko dėstytojas: asist. Ogla Navickienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Ogla Navickienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.

Dalyko dėstytojas: doc. dr. Virginijus Tamaševičius
Dalyko lygis:                   Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Virginijus Tamaševičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:

E.mokymo(si) ištekliaus kalba: anglų klb.

Dalyko dėstytojas: Darius Ruželė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Darius Ruželė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:

Teacher: lekt. dr. Roma Adomaitienė
Degree: Bachelor Semester: Fall / Spring
Prepared by: lekt. dr. Roma Adomaitienė
E-Learning resources:compendium
Created: 2017 Updated:
Language: English

Dalyko dėstytojai: dr. Jovita Burkauskė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: dr. Jovita Burkauskė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data:

Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Roma Adomaitienė
Dalyko lygis: I semestras Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Roma Adomaitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas,
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data:

Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Rimvydas Skyrius
Dalyko lygis: ____ Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. (HP) Rimvydas Skyrius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m. Atnaujinimo data: