Dalyko dėstytojas: doc. dr. Deividas Šlekys
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Deividas Šlekys
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m.

Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Gediminas Vitkus
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Gediminas Vitkus
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2004 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
Tipas: BUS

Dalyko dėstytojas: dr. Dovilė Jakniūnaitė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Dovilė Jakniūnaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas, studijų rezultatų vetinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.

Dalyko dėstytojas: asist. Ieva Koreivaitė-Sadauskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Ieva Koreivaitė-Sadauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.