Dalyko dėstytojas: Irma Kušeliauskaitė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Irma Kušeliauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e-konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m. Atnaujinimo data:

Dalyko dėstytojas: asist.dr. Robertas Badaras
Dalyko lygis: vientisosios Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: asist.dr. Robertas Badaras
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2018 m.

Dalyko dėstytojas: prof. dr. Rimantas Stukas, Donatas Austys 
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: rudens/pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: prof. dr. Rimantas Stukas
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2015 m.