Dalyko dėstytojas: Laimutė Urbšienė
Dalyko lygis:  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Laimutė Urbšienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.  Atnaujinimo data: