Dalyko dėstytojas: Laimutė Urbšienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Laimutė Urbšienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų