Dalyko dėstytojas: doc. dr. Gintaras Goda
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Gintaras Goda
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: