logo Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojai: prof. dr. (HP) Birutė Galinienė, lekt. Steponas Deveikis
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Birutė Galinienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2006 m. Atnaujinimo data: 2011, 2013 m.
Naudojimo pagrindas: licencinė sutartis KS-380000-358 (2008-01-30)