Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Roma Adomaitienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Roma Adomaitienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas,
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: