Dalyko dėstytojas: dr. Asta Fominienė
Dalyko lygis: pirma pakopa Semestras: pavasaris
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Asta Fominienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data:2014