Dalyko dėstytojas: doc. dr. Algis Gaižutis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens / pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Algis Gaižutis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m.