Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Sigitas Urbonavičius
Dalyko lygis:  II pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr . (HP) Sigitas Urbonavičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: