Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušrytė Rastenienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušrytė Rastenienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.