Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vytautas Dikčius
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vytautas Dikčius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas,
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: