Dalyko dėstytojas: dr. (HP) Rimvydas Skyrius
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. (HP) Rimvydas Skyrius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: