Dalyko dėstytojas: lekt. Laura Pilukienė
Dalyko lygis: I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Laura Pilukienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspketas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: 
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų