Dalyko dėstytojas: Gražina Mikaliūnienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Gražina Mikaliūnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.konspektas.
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: