Dalyko dėstytojas: prof. dr. Rasa Kanapickienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Rasa Kanapickienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m.