Dalyko dėstytojas: doc. dr. Mindaugas Krutinis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Mindaugas Krutinis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e.kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: m.