Dalyko dėstytojas:  dr. (HP) Rimvydas Skyrius
Dalyko lygis:  II pakopa
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:  dr. (HP) Rimvydas Skyrius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:  e.konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: