logoEuropos struktūrinių fondų paramos projektas „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K02-VS-01/SUT-219.
SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-02-04/0001.
Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vytautas Kėdaitis
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vytautas Kėdaitis, prof. Stanislovas Algimantas Martišius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2007 m. Atnaujinimo data:
Naudojimo pagrindas: