Dalyko dėstytojai: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė, Aušra Sasnauskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.