Kuriamas
Dalyko dėstytojas: prof. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. (HP) Dobilas Jonas Kirvelis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.