Dalyko dėstytojas: doc. dr. Sofija Sasnauskienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Sofija Sasnauskienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: