Dalyko dėstytojas: lekt. Linas Bevainis
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Linas Bevainis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: