Dalyko dėstytojas: doc. dr. Aušra Saudargienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Aušra Saudargienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: kuriamas e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: