Dalyko dėstytojas: prof. dr. Edita Sužiedėlienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Edita Sužiedėlienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: