logo
Europos struktūrinių fondų paramos projektas „Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)“. Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009.
Dalyko dėstytojas: prof. dr. Vida Kirvelienė, dr. Daiva Baltriukienė, dr. Daiva Dabkevičienė, dr. Marija Ger, dr. Violeta Jonušienė, dr. Kęstutis Sužiedėlis, Aušra Sasnauskienė.
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius:prof. dr. Vida Kirvelienė, dr. Daiva Baltriukienė, dr. Daiva Dabkevičienė, dr. Marija Ger, dr. Violeta Jonušienė, dr. Kęstutis Sužiedėlis, Aušra Sasnauskienė.
E. mokymo(si) ištekliaus tipas:
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m.Atnaujinimo data: