Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rūta Šermukšnytė, dr. Aurelijus Gieda, dr. Salvijus Kulevičius, lekt. Irena Šutinienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rūta Šermukšnytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: