Dalyko dėstytojas: doc. dr. I. Vaišvilaitė, doc. dr. E. Raila, lekt. dr. L. Skurvydaitė, asist. D. Vitkauskaitė, lekt. dr. A. Gieda
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: asist. Dalia Vitkauskaitė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. studijų medžiaga
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: 2015