Dalyko dėstytojas: prof. dr. Rasa Kanapickienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Rasa Kanapickienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.
E. mokymo(si) ištekliaus atnaujinimo data: 2018-02