Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Mantas Martišius
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autoriai: lekt. dr. Mantas Martišius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2009 m. Atnaujinimo data: 2011 m.