Dalyko dėstytojas: dr Indrė Pikturnienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Indrė Pikturnienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: