Dalyko dėstytojas: doc. dr. Rasa Subačienė
Dalyko lygis: Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Rasa Subačienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: