Dalyko dėstytojas: doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
Dalyko lygis: II pakopa  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2017 m. Atnaujinimo data: