Dalyko dėstytojas:  lektorė Aušra Beržanskytė,  doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
Dalyko lygis: I - II pakopos  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lektorė Aušra Beržanskytė, doc. dr. Vincentas Rolandas Giedraitis
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2011 m. Atnaujinimo data: