Dalyko dėstytojas: prof. dr. Arvydas Paškevičius
Dalyko lygis: pirmoji pakopa Semestras: rudens / pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: prof. dr. Arvydas Paškevičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2010 m. Atnaujinimo data: 2011 m.
E.mokymosi ištekliaus kalba: anglų