Dalyko dėstytojas: lekt. Indrė Radavičienė
Dalyko lygis:  Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Indrė Radavičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertininmo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2012 m. Atnaujinimo data: