Dalyko dėstytojas: lekt. Justina Gineikienė
Dalyko lygis: antroji pakopa Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. Justina Gineikienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertinimo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: