Dalyko dėstytojas: dr. Gražina Jatuliavičienė
Dalyko lygis:    Semestras: pavasario
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Gražina Jatuliavičienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertininmo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m. Atnaujinimo data: