Kuriamas Dalyko dėstytojas: Lina Novickytė
Dalyko lygis:  I pakopa Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: Lina Novickytė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: Kuriamas e. kursas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2013 m.  Atnaujinimo data: