Dalyko dėstytojas: dr. Rasa Subačienė
Dalyko lygis:  Semestras:
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: dr. Rasa Subačienė
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: studijų rezultatų vertininmo užduotys
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: