Dalyko dėstytojas: lekt. dr. Salvijus Kulevičius, doc. dr. Rūta Šermukšnytė, asist. Laima Vedrickienė
Dalyko lygis: pirmoji pakopa, Semestras: rudens
E. mokymo(si) ištekliaus autorius: lekt. dr. Salvijus Kulevičius
E. mokymo(si) ištekliaus tipas: e. konspektas
E. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data: 2014 m. Atnaujinimo data: